Mienie w Gospodarstwie

Ubezpieczenia dobrowolne

Pełna ochrona mienia rolnego na wypadek zdarzeń losowych takich jak pożar, huragan, powódź, uderzenie pioruna i inne, a także na wypadek kradzieży z włamaniem, rabunku czy uboju z konieczności w przypadku zwierząt.

Ubezpieczeniem dobrowolnym obejmiemy:

 • ruchomości domowe i stałe elementy domu 
 • maszyny rolnicze, pojazdy wolnobieżne 
 • zwierzęta gospodarskie 
 • materiały i zapasy, ziemiopłody

 

Jeśli chodzi o maszyny rolnicze to ubezpieczeniem nie można objąć pojazdów mechanicznych podlegających obowiązkowi rejestracji stosownie do przepisów prawa o ruchu drogowym.  

Ubezpieczeniem zwierząt można objąć m.in. bydło, konie, trzodę chlewną, owce, kozy czy drób. Jednak, przy tym ubezpieczeniu należy zwrócić uwagę, czy ubezpieczyciel umożliwia ochronę zwierząt fermowych (o ile oczywiście prowadzimy taką działalność).  

Ważną kwestią ubezpieczenia jest jego miejsce. Zazwyczaj firmy ubezpieczeniowe jako miejsce wskazują teren siedliska gospodarstwa rolnego. Jednak bywa i tak, że ochrona działa także przy przemieszczaniu mienia w związku z prowadzoną działalnością gospodarską. Przy niektórych rodzajach mienia, np. kombajnach rolniczych, może być postawiony wymóg, aby mienie to znajdowało się w określonym miejscu na terenie gospodarstwa rolnego (np. w garażu).

 

Zakres ochrony ubezpieczenia dobrowolnego

Jest to element ubezpieczenia, który należy dobrze przeanalizować przy wyborze firmy ubezpieczeniowej. Zakres może być bowiem różny. Ochroną, w zależności od ubezpieczyciela, można objąć między innymi:

 • szkody powstałe wskutek zdarzeń losowych (zakres zdarzeń może być różny i obejmować np. pożar, bezpośrednie uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego, zapadanie i osuwanie się ziemi, trzęsienie ziemi, opady śniegu, deszcz nawalny), 
 • szkody spowodowane zaginięciem ubezpieczonego mienia w czasie akcji ratowniczej (jednak często są przy tym wyłączane szkody w postaci zaginięcia pieniędzy), 
 • szkody spowodowane porażeniem zwierząt gospodarskich prądem elektrycznym.  

 

Firmy ubezpieczeniowe oferują także rozszerzenie zakresu ubezpieczenia, co jednak wiąże się z zapłatą dodatkowej składki. Ubezpieczenie można rozszerzyć na przykład o:

 • ubezpieczenie ruchomości domowych od kradzieży z włamaniem i rabunku, 
 • ubezpieczenie zwierząt gospodarskich od padnięcia lub konieczności uboju, 
 • ubezpieczenie sprzętu rolniczego od kradzieży z włamaniem, 
 • ubezpieczenie zwierząt od ryzyka kradzieży z włamaniem.

 

Kompleksowa ochrona gospodarstwa rolnego

Oferujemy ubezpieczenia obowiązkowe oraz szereg dodatkowych ubezpieczeń pozwalających kompleksowo zabezpieczyć mienie znajdujące się i wykorzystywane w gospodarstwie rolnym na wypadek różnych zdarzeń losowych.

Oferujemy ubezpieczenia w takich firmach jak Gothaer, Concordia, TUZ, Compensa, HDI, Warta, PZU.

Ponadto dla Rolników mamy dodatkowe zniżki przy ubezpieczeniach komunikacyjnych.

Zapraszamy!

 • Jesteśmy do twojej dyspozycji

  Jesteśmy

  do twojej dyspozycji

  Biuro Mińsk Mazowiecki

  05-300 Mińsk Mazowiecki

  Pl. Kilińskiego 7

  I piętro nad Pizzerią Biesiadowo

  tel. 25 758 28 32

  Godziny otwarcia:

  pon.- p.t: 9.00 - 18.00 sob.: 9.00 - 12.00

  Zapraszamy na wirtualny spacer po biurze

   

  Biuro Siennica

  05-332 Siennica

  ul. Mińska 17

  vis a vis Delikatesów Kulfon

  tel. 25 756 35 38

  Godziny otwarcia:

  pon.- pt.: 8.00 -16.00

   

  OC Zawodowa Przewoźnika Drogowego
  (do licencji)

  tel. 518 260 847

  Ubezpieczenia Marcin Kołodziejczyk